Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicachhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACHpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 marca 2019, znak WOOŚ.420.4.2019.MK2.8, w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że wydano postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Zawodzie w Wyrach, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało zakończone i o terminie załatwienia sprawy http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-18-marca-2019-znak-woos-420-4-2019-mk2-8http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-18-marca-2019-znak-woos-420-4-2019-mk2-8Tue, 19 Mar 2019 13:55:46 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19 marca 2019, znak WOOŚ.420.16.2019.AS3.6, w sprawie zawiadomienia stron o postanowieniu w kwestii konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i budowie żelbetowego przepustu” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-420-16-2019-as3-6http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-420-16-2019-as3-6Tue, 19 Mar 2019 12:24:36 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 marca 2019, znak WOOŚ.420.160.2018.MP.13, w sprawie zawiadomienia stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Rozwój turystyki rowerowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Wyry - ul. Tyska, ul. Tęczowa w Gostyni oraz ul. Wagonowa w Wyrach - Etap I" http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-18-marca-2019-znak-woos-420-160-2018-mp-13http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-18-marca-2019-znak-woos-420-160-2018-mp-13Tue, 19 Mar 2019 08:30:35 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 marca 2019, znak WOOŚ.4210.34.2016.KC.24, w sprawie poinformowania stron o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia Drogowej Trasy Średnicowej Katowice na terenie miast: Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno (Drogowa Trasa Średnicowa Wschód)” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-15-marca-2019-znak-woos-4210-34-2016-kc-24http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-15-marca-2019-znak-woos-4210-34-2016-kc-24Tue, 19 Mar 2019 00:00:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 marca 2019, znak WOOŚ.420.19.2019.AS3.9, w sprawie zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej/tłocznej) wraz z pompownią ścieków w rejonie ulic: Ustronnej, Srebrnej, Diamentowej, Kujawskiej, Bazaltowej, Granitowej oraz Złotej w Żorach” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-15-marca-2019-znak-woos-420-19-2019-as3-9http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-15-marca-2019-znak-woos-420-19-2019-as3-9Mon, 18 Mar 2019 12:51:31 +0100