Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicachhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACHpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 13 czerwca 2018, znak WOOŚ.420.24.2018.RK1.7, w sprawie zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bernadka, Przetnica i Krzywaniec w Ustroniu” oraz o wydaniu postanowienia z 13 czerwca 2018 r. (znak: WOOŚ.420.24.2018.RK1.6), stwierdzajacego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej przedsięwzięciu http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-13-czerwca-2018-znak-woos-420-24-2018-rk1-7http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-13-czerwca-2018-znak-woos-420-24-2018-rk1-7Thu, 14 Jun 2018 13:37:38 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 13 czerwca 2018, znak WOOŚ.442.2.2016.EJ.6, w sprawie poinformowania o otwartej debacie publicznej w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-13-czerwca-2018-znak-woos-442-2-2016-ej-6http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-13-czerwca-2018-znak-woos-442-2-2016-ej-6Thu, 14 Jun 2018 09:45:01 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08 czerwca 2018, znak DOOŚ-DŚII.4210.21.2017.EK. 11, w sprawie poinformowania o wszczęciu na żądanie stron postępowania w sprawie nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach: z dnia 20 lutego 2015 r., znak: WOOŚ.42110.16.3013.AM.48, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Skoczów – Komorowice – Oświęcim – wykonanie prac planistycznych”, oraz z dnia 21 grudnia 2016 r., znak: WOOŚ.4210.27.2016.AM.11, zmieniającej decyzję z dnia 20 lutego 2015 r. i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Skoczów – Komorowice – Oświęcim – wykonanie prac planistycznych” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-08-czerwca-2018-znak-doos-dsii-4210-21-2017-ek-11http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-08-czerwca-2018-znak-doos-dsii-4210-21-2017-ek-11Thu, 14 Jun 2018 09:35:21 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08 czerwca 2018, znak WPN-III.6320.21.2018.DB, w sprawie przystąpienia do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy PLH260018 z wyłączeniem terenów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-08-czerwca-2018-znak-wpn-iii-6320-21-2018-dbhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-08-czerwca-2018-znak-wpn-iii-6320-21-2018-dbWed, 13 Jun 2018 13:45:45 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 czerwca 2018, znak WOOŚ.420.27.2018.KM.11, w sprawie poinformowania stron i społeczeństwa o wydaniu 8 czerwca 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.: WOOŚ.420.27.2018.KM.10 dla przedsięwzięcia pn.: „Zlewnia Pordzika- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno- kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego” planowanego do realizacji w Rudzie Śląskiej http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-12-czerwca-2018-znak-woos-420-27-2018-km-11http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-12-czerwca-2018-znak-woos-420-27-2018-km-11Wed, 13 Jun 2018 12:30:53 +0200