Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicachhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACHpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 października 2018, znak WOOŚ.420.17.2018.EJ.17, w sprawie poinformowania stron i społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Kokotku w ramach zadania „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lubliniec” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woos-420-17-2018-ej-17http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woos-420-17-2018-ej-17Fri, 19 Oct 2018 14:26:04 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 października 2018, znak WOOŚ.420.50.2018.AS3.13, w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budowli wodnej służącej zagospodarowaniu wód opadowych z wyżej położonych terenów przemysłowych poprzez ich czasowe retencjonowanie zlokalizowanej w górnym biegu rzeki Ruda, w rejonie skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Spółdzielczą w Żorach oraz przebudową odcinka rzeki w km 52+460 - 53+100 tj. od projektowanego zbiornika (budowli wodnej) do przepustu w ciągu ul. Głównej” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woos-420-50-2018-as3-13http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woos-420-50-2018-as3-13Fri, 19 Oct 2018 14:23:28 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17 października 2018, znak WOOŚ.420.81.2018.MK2.10, w sprawie poinformowania stron postępowania i wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Bojkowskiej w Gliwicach http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-17-pazdziernika-2018-znak-woos-420-81-2018-mk2-10http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-17-pazdziernika-2018-znak-woos-420-81-2018-mk2-10Fri, 19 Oct 2018 14:21:03 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 października 2018, znak WOOŚ.420.104.2018.RK1.5, w sprawie poinformowaniu stron o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czepurka, położonej na terenie Gminy Janów” oraz wydaniu postanowienia, znak: WOOŚ.420.104.2018.RK1.4, stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woos-420-104-2018-rk1-5http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woos-420-104-2018-rk1-5Fri, 19 Oct 2018 14:18:25 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 października 2018, znak WOOŚ.4221.5.2018.IŁ.5, w sprawie zawiadomienia o przeprowadzeniu oględzin w związku z postępowaniem prowadzonym przez Prezydenta Miasta Jaworzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Małej Elektrowni Wodnej w km 23+058 biegu rzeki Przemszy w Jaworznie”. http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-15-pazdziernika-2018-znak-woos-4221-5-2018-il-5http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-15-pazdziernika-2018-znak-woos-4221-5-2018-il-5Thu, 18 Oct 2018 14:01:53 +0200