Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicachhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACHpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17 sierpnia 2018, znak WOOŚ.420.112.2018.AS3.2, w sprawie zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-woos-420-112-2018-as3-2http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-woos-420-112-2018-as3-2Fri, 17 Aug 2018 12:39:33 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 sierpnia 2018, znak WOOŚ.420.110.2018.KC.2, w sprawie poinformowania stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowych ciągów rowerowych w celu poprawy komunikacji niskoemisyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wyznaczenie parkingu Bike&Ride, Park&Ride w ramach inwestycji budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą"; odcinek F2-F3 wzdłuż DW 939 – od ul. Fitelberga w Łące do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej” oraz wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach i Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-woos-420-110-2018-kc-2http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-woos-420-110-2018-kc-2Thu, 16 Aug 2018 12:57:25 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 sierpnia 2018, znak WOOŚ.420.111.2018.KC.2, w sprawie poinformowania stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowych ciągów rowerowych w celu poprawy komunikacji niskoemisyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wyznaczenie parkingu Bike&Ride, Park&Ride w ramach inwestycji budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą"; odcinek F1-F2 wzdłuż DW 939 – od ronda Miast Partnerskich w Pszczynie do ul. Fitelberga w Łące” oraz wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach i Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-woos-420-111-2018-kc-2http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-woos-420-111-2018-kc-2Thu, 16 Aug 2018 12:55:02 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 sierpnia 2018, znak WOOŚ.420.107.2018.KC.2, w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowych ciągów rowerowych w celu poprawy komunikacji niskoemisyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wyznaczenie parkingu Bike&Ride, Park&Ride w ramach inwestycji budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą"; po stronie południowej - od skrzyżowania z ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach do ul. Rudawki w Rudołtowicach” oraz wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach i Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-14-sierpnia-2018-znak-woos-420-107-2018-kc-2http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-14-sierpnia-2018-znak-woos-420-107-2018-kc-2Thu, 16 Aug 2018 10:58:25 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 sierpnia 2018, znak WOOŚ.420.84.2018.AS3.9, w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu 14 sierpnia 2018 r. postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej/ tłocznej) wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-woos-420-84-2018-as3-9http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-woos-420-84-2018-as3-9Thu, 16 Aug 2018 10:55:00 +0200