Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicachhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACHpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 13 czerwca 2019, znak WOOŚ.420.57.2019.JB, w sprawie poinformowania stron o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji i przeróbce węgla kamiennego ze złoża „Porąbka-Klimontów 1” w Sosnowcu w obrębie projektowanego Obszaru Górniczego „Porąbka” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-13-czerwca-2019-znak-woos-420-57-2019-jbhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-13-czerwca-2019-znak-woos-420-57-2019-jbFri, 14 Jun 2019 07:45:24 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 13 czerwca 2019, znak WOOŚ.420.175.2018.IŁ, w sprawie poinformowania stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Projekt skomunikowania DK 79 z terenami przemysłowymi, poprzemysłowymi i inwestycyjnymi w Chorzowie w rejonie ulic Metalowców i Krakusa wraz z przebudową układu torowego http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-13-czerwca-2019-znak-woos-420-175-2018-ilhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-13-czerwca-2019-znak-woos-420-175-2018-ilThu, 13 Jun 2019 11:13:25 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 czerwca 2019, znak WOOŚ.420.169.2018.MP1.25, w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu 12 czerwca 2019 r. postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 5 czerwca 2019 r. zn.: WOOŚ.420.169.2018.MP1.20 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-12-czerwca-2019-znak-woos-420-169-2018-mp1-25http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-12-czerwca-2019-znak-woos-420-169-2018-mp1-25Thu, 13 Jun 2019 08:35:01 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 czerwca 2019, znak WOOŚ.420.6.2019.MP.14, w sprawie zawiadomienia stron postępowania i społeczeństwa o wydaniu w dniu 10 czerwca 2019 r. znak: WOOŚ.420.6.2019.MP.13 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w gminie Bestwina pomiędzy ul. Krakowską i Górska" http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-12-czerwca-2019-znak-woos-420-6-2019-mp-14http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-12-czerwca-2019-znak-woos-420-6-2019-mp-14Thu, 13 Jun 2019 08:31:11 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 czerwca 2019, znak WOOŚ.420.97.2019.MP.2, w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 6 listopada 2017 r., znak: WOOŚ.4235.14.2016.KM.23, ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów – Szczygłowice” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-12-czerwca-2019-znak-woos-420-97-2019-mp-2http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-12-czerwca-2019-znak-woos-420-97-2019-mp-2Thu, 13 Jun 2019 08:28:50 +0200