Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicachhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACHpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 22 stycznia 2018, znak WOOŚ.4210.26.2017.IŁ.2, w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii 220 kV Byczyna – Jamki, Byczyna – Koksochemia” oraz wystąpieniu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-22-stycznia-2018-znak-woos-4210-26-2017-il-2http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-22-stycznia-2018-znak-woos-4210-26-2017-il-2Mon, 22 Jan 2018 14:05:18 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 22 stycznia 2018, znak WOOŚ.4235.12.2017.AS3.1, w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja metanu występującego w pokładach węgla kamiennego w złożu Wilchwy” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-22-stycznia-2018-znak-woos-4235-12-2017-as3-1http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-22-stycznia-2018-znak-woos-4235-12-2017-as3-1Mon, 22 Jan 2018 14:01:05 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 22 stycznia 2018, znak WOOŚ.420.6.2018.RK1, w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ulicy Jałowcowej w miejscowości Zawodzie, gm. Poczesna, powiat częstochowski oraz o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-22-stycznia-2018-znak-woos-420-6-2018-rk1http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-22-stycznia-2018-znak-woos-420-6-2018-rk1Mon, 22 Jan 2018 13:58:26 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 22 stycznia 2018, znak WOOŚ.4260.73.2017.JKS.10, w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub braku takiej potrzeby dla przedsięwzięcia pn.:: „Budowa połączenia drogowego ulicy Goździków z ulicą Oświęcimską w Tychach” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-22-stycznia-2018-znak-woos-4260-73-2017-jks-10http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-22-stycznia-2018-znak-woos-4260-73-2017-jks-10Mon, 22 Jan 2018 12:38:31 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 22 stycznia 2018, znak WOOŚ.4260.91.2017.EJ.6, w sprawie poinformowania stron o wystąpieniu do organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg gminnych na osiedlu 600-lecia w Żarkach pomiędzy ulicami Serwin i Chryzantem wraz z odwodnieniem" http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-22-stycznia-2018-znak-woos-4260-91-2017-ej-6http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-22-stycznia-2018-znak-woos-4260-91-2017-ej-6Mon, 22 Jan 2018 12:33:51 +0100