Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicachhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACHpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2018, znak WOOŚ.4235.10.2017.AS3.9, w sprawie zawiadomienia o udziale społeczeństwa w toku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej, ze złoża „JAS-MOS1” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-25-kwietnia-2018-znak-woos-4235-10-2017-as3-9http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-25-kwietnia-2018-znak-woos-4235-10-2017-as3-9Wed, 25 Apr 2018 14:49:31 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2018, znak WOOŚ.4260.93.2017.KM.14, w sprawie zawiadomienia społeczeństwa i stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu DN500 o ciśnieniu nominalnym 1,6MPa na potrzeby przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej- etap I” o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-24-kwietnia-2018-znak-woos-4260-93-2017-km-14http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-24-kwietnia-2018-znak-woos-4260-93-2017-km-14Wed, 25 Apr 2018 07:57:26 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2018, znak WOOŚ.4233.4.2017.MK2.18, w sprawie zawiadomienia stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zaprojektowanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) poniżej ujścia rzeki Bytomki do rzeki Kłodnicy na terenie miasta Gliwice” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-24-kwietnia-2018-znak-woos-4233-4-2017-mk2-18http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-24-kwietnia-2018-znak-woos-4233-4-2017-mk2-18Tue, 24 Apr 2018 14:22:50 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2018, znak WOOŚ.420.39.2018.AS3.5, w sprawie zawiadomienia stron postępowania o postanowieniu o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żyznej, Kłosowej i Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-woos-420-39-2018-as3-5http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-woos-420-39-2018-as3-5Fri, 20 Apr 2018 14:46:25 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2018, znak WOOŚ.4260.73.2017.JKS.15, w sprawie powiadomienia stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia drogowego ulicy Goździków z ulicą Oświęcimską w Tychach” o wpływie opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach PGW WP, o wydaniu postanowienia z 19 kwietnia 2018 roku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nowym terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-woos-4260-73-2017-jks-15http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-woos-4260-73-2017-jks-15Fri, 20 Apr 2018 11:32:38 +0200