Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicachhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACHpl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 listopada 2018, znak DOOS-DSI.4200.28.2016.is.46, w sprawie poinformowania o przekazaniu do sądu skarg dotyczących decyzji z dnia 2 lipca 2018 r., znak: DOOŚ-DŚI.4200.28.2016.is.38, wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska po rozpatrzeniu odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej Nr S52 Bielsko – Biała – Kęty – Andrychów – Wadowice – Kalwaria – Głogoczów (tzw. Beskidzka Droga Integracyjna – BDI) od km 000+555 „Roboczy” do km 64+522” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-23-listopada-2018-znak-doos-dsi-4200-28-2016-is-46http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-23-listopada-2018-znak-doos-dsi-4200-28-2016-is-46Fri, 14 Dec 2018 11:23:22 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 grudnia 2018, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.116.2018.AL.4, w sprawie poinformowania o wyznaczeniu na dzień 19 stycznia 2019 r. nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 lipca 2018 r., znak: WOOŚ.4235.7.2017.MK2.19, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-10-grudnia-2018-znak-doos-wds-zoo-420-116-2018-al-4http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-10-grudnia-2018-znak-doos-wds-zoo-420-116-2018-al-4Fri, 14 Dec 2018 11:18:25 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 05 grudnia 2018, znak DOOŚ-WDŚ.ZOO.4210.3.2017.AB/EW.4, w sprawie poinformowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, dalej RDOS w Katowicach, z dnia 23 grudnia 2016 r., znak: WOOS.4210.6.2016.RK1.21, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-05-grudnia-2018-znak-doos-wds-zoo-4210-3-2017-ab-ew-4http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-05-grudnia-2018-znak-doos-wds-zoo-4210-3-2017-ab-ew-4Wed, 12 Dec 2018 14:14:09 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 06 grudnia 2018, znak WOOŚ.4235.10.2016.KC.40, w sprawie poinformowania stron o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 29 czerwca 2018r. znak WOOŚ.4235.10.2016.KC.33 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód, dla KWK „Borynia – Zofiówka - Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-06-grudnia-2018-znak-woos-4235-10-2016-kc-40http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-06-grudnia-2018-znak-woos-4235-10-2016-kc-40Thu, 06 Dec 2018 13:29:01 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2018, znak DOOŚ-DŚII.4200.27.2016.EO.23, w sprawie poinformowania o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 31 sierpnia 2016 r., znak: WOOŚ.4210.35.2015.AS3.67, o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie dla wariantu niebieskiego http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-26-listopada-2018-znak-doos-dsii-4200-27-2016-eo-23http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-26-listopada-2018-znak-doos-dsii-4200-27-2016-eo-23Tue, 04 Dec 2018 08:21:53 +0100