Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicachhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/zamowienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACHpl-plZaprojektowanie i wybudowanie wyspy dla ptaków na Zbiorniku Goczałkowickim wraz z nadzorem autorskim w ramach realizacji projektu LIFE16 NAT/PL/000766 pn.: „Ochrona siedlisk ptaków wodno – błotnych w Dolinie Górnej Wisły” (LIFE.VISTULA.PL).http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zaprojektowanie-i-wybudowanie-wyspy-dla-ptakow-na-zbiorniku-goczalkowickim-wraz-z-nadzorem-autorskim-w-ramach-realizacji-projektu-life16-nat-pl-000766-pn-ochrona-siedlisk-ptakow-wodno-blotnych-w-dolinie-gornej-wisly-life-vistula-pl-2http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zaprojektowanie-i-wybudowanie-wyspy-dla-ptakow-na-zbiorniku-goczalkowickim-wraz-z-nadzorem-autorskim-w-ramach-realizacji-projektu-life16-nat-pl-000766-pn-ochrona-siedlisk-ptakow-wodno-blotnych-w-dolinie-gornej-wisly-life-vistula-pl-2Thu, 12 Dec 2019 12:36:59 +0100Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. Zabezpieczenie grobli i wysp na stawach hodowlanych w ramach realizacji projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL).http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wykonanie-dokumentacji-projektowej-wraz-z-nadzorem-autorskim-dla-zadania-pn-zabezpieczenie-grobli-i-wysp-na-stawach-hodowlanych-w-ramach-realizacji-projektu-life16-nat-pl-000766-ochrona-siedlisk-ptakow-wodno-blotnych-w-dolinie-gornej-wisly-2http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wykonanie-dokumentacji-projektowej-wraz-z-nadzorem-autorskim-dla-zadania-pn-zabezpieczenie-grobli-i-wysp-na-stawach-hodowlanych-w-ramach-realizacji-projektu-life16-nat-pl-000766-ochrona-siedlisk-ptakow-wodno-blotnych-w-dolinie-gornej-wisly-2Thu, 12 Dec 2019 09:21:06 +0100Zaprojektowanie i wybudowanie wyspy dla ptaków na Zbiorniku Goczałkowickim wraz z nadzorem autorskim w ramach realizacji projektu LIFE16 NAT/PL/000766 pn.: „Ochrona siedlisk ptaków wodno – błotnych w Dolinie Górnej Wisły” (LIFE.VISTULA.PL).http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zaprojektowanie-i-wybudowanie-wyspy-dla-ptakow-na-zbiorniku-goczalkowickim-wraz-z-nadzorem-autorskim-w-ramach-realizacji-projektu-life16-nat-pl-000766-pn-ochrona-siedlisk-ptakow-wodno-blotnych-w-dolinie-gornej-wisly-life-vistula-plhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/zaprojektowanie-i-wybudowanie-wyspy-dla-ptakow-na-zbiorniku-goczalkowickim-wraz-z-nadzorem-autorskim-w-ramach-realizacji-projektu-life16-nat-pl-000766-pn-ochrona-siedlisk-ptakow-wodno-blotnych-w-dolinie-gornej-wisly-life-vistula-plWed, 20 Nov 2019 15:08:34 +0100Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. Zabezpieczenie grobli i wysp na stawach hodowlanych w ramach realizacji projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL) – w podziale na 4 zadania (części): Zadanie (część) Nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. Zabezpieczenie grobli i wysp na stawach hodowlanych w ramach realizacji projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL) na 4 obiektach: LEKACZ, OSZUST, RYCHLIK, GRABOWIEC DUŻY; Zadanie (część) Nr 2: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. Zabezpieczenie grobli i wysp na stawach hodowlanych w ramach realizacji projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL) na 3 obiektach: GRANICZNIK, OLSZOWIEC, GRĄŻOWIEC; Zadanie (część) Nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. Zabezpieczenie grobli i wysp na stawach hodowlanych w ramach realizacji projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL) na 2 obiektach: MŁYŃSKI, BARZYNIEC; Zadanie (część) Nr 4: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. Zabezpieczenie grobli i wysp na stawach hodowlanych w ramach realizacji projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL) na 3 obiektach: ŁĘŻNY, BOREK, PRZEDZIAŁEK IŁOWIECKI. http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wykonanie-dokumentacji-projektowej-wraz-z-nadzorem-autorskim-dla-zadania-pn-zabezpieczenie-grobli-i-wysp-na-stawach-hodowlanych-w-ramach-realizacji-projektu-life16-nat-pl-000766-ochrona-siedlisk-ptakow-wodno-blotnych-w-dolinie-gornej-wislyhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/wykonanie-dokumentacji-projektowej-wraz-z-nadzorem-autorskim-dla-zadania-pn-zabezpieczenie-grobli-i-wysp-na-stawach-hodowlanych-w-ramach-realizacji-projektu-life16-nat-pl-000766-ochrona-siedlisk-ptakow-wodno-blotnych-w-dolinie-gornej-wislyWed, 30 Oct 2019 11:57:56 +0100Świadczenie usługi cateringowej dla 100 osób wraz z obsługą kelnerską, podczas szkolenia pn. „Zagadnienia związane z gospodarką wodno-ściekową w procedurze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/swiadczenie-uslugi-cateringowej-dla-100-osob-wraz-z-obsluga-kelnerska-podczas-szkolenia-pn-zagadnienia-zwiazane-z-gospodarka-wodno-sciekowa-w-procedurze-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniachhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/swiadczenie-uslugi-cateringowej-dla-100-osob-wraz-z-obsluga-kelnerska-podczas-szkolenia-pn-zagadnienia-zwiazane-z-gospodarka-wodno-sciekowa-w-procedurze-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniachMon, 16 Sep 2019 14:01:31 +0200