Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicachhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACHpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26 lutego 2021 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, poz. 1433, w sprawie rezerwatu przyrody „Szachownica” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-26-lutego-2021-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-slaskiego-poz-1433http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-26-lutego-2021-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-slaskiego-poz-1433Fri, 05 Mar 2021 08:10:32 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 23 lutego 2021 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, poz. 1312, w sprawie rezerwatu przyrody „Kaliszak” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-23-lutego-2021-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-slaskiego-poz-1312http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-23-lutego-2021-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-slaskiego-poz-1312Thu, 25 Feb 2021 10:49:17 +0100Zarządzenie Nr 8/2021 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 9 lutego 2021 r., w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2019 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 'Góra Zborów' http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-8-2021-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-9-lutego-2021-rhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-8-2021-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-9-lutego-2021-rWed, 10 Feb 2021 13:54:33 +0100Zarządzenie Nr 7/2021 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 9 lutego 2021 r., w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia szlaków ruchu pieszego oraz miejsc wspinaczki w rezerwacie przyrody 'Góra Zborów' http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-7-2021-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-9-lutego-2021-rhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-7-2021-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-9-lutego-2021-rWed, 10 Feb 2021 13:53:00 +0100Zarządzenie Nr 6/2021 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 lutego 2021 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Żubrowisko http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-6-2021-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-5-lutego-2021-rhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-6-2021-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-5-lutego-2021-rWed, 10 Feb 2021 13:51:06 +0100