Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicachhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACHpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 marca 2019 roku r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, poz. 2227, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Hubert” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-18-marca-2019-roku-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-slaskiego-poz-2227http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-18-marca-2019-roku-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-slaskiego-poz-2227Mon, 25 Mar 2019 13:03:43 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 marca 2019 roku r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, poz. 2052, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Stawiska” http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-7-marca-2019-roku-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-slaskiego-poz-2052http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-7-marca-2019-roku-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-slaskiego-poz-2052Wed, 13 Mar 2019 10:27:45 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 marca 2019 roku r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, poz. 2051, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski PLH240034 http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-6-marca-2019-roku-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-slaskiego-poz-2051http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-6-marca-2019-roku-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-slaskiego-poz-2051Wed, 13 Mar 2019 10:25:13 +0100Zarządzenie Nr 3/2019 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 13 lutego 2019 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Żubrowisko http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-3-2019-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-13-lutego-2019-rhttp://bip.katowice.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-3-2019-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-13-lutego-2019-rWed, 13 Feb 2019 10:25:39 +0100